فهرست بستن

Category: آگاهی و بیانیه ها

پیام «حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)» به «جنبش سکولار دمکراسى ایران» و «حزب سکولار دمکرات ایرانیان»

بر بنیاد این پیش زمینه امیدبخش، از چند ماه پیش دو حزب سکولاردمکرات ایرانیان و مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) وارد مرحله هم نظری و همکاری هدفمند شدند.…

اعلامیهء مشترک حزب مشروطهء ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان دربارهء رفتار حکومت اسلامی با پیکر رضا شاه پهلوی

ای هم میهنان ارجمند و ای مردم متمدن جهان آزاد، ما، مسئولان حزب پادشاهی خواه «مشروطهء ایران (لیبرال دموکرات)» و حزب جمهوریخواه «سکولار دموکران ایرانیان»،…