حزب سکولار دموکرات ایرانیان ISDParty

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

حاکمیت ملت

سکولار دموکراسی در قانون اساسی

کار، توسعه و رفاه اجتماعی

گیتی‌مداری شماره هفت

به زودی ...

گیتی‌مداری شماره شش

چند ملاحظه در مورد استبداد/ اسماعیل نوری علا
چرا ج.ا.ا. نظامی تامگرا است!/ پرویز دستمالچی
گذار از استبداد/ عطا هودشتیان
بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم/ سام قندچی
ایران آینده و مردم سالاری/ کوروش زعیم
نظم پنهان و ثانوى؛ عامل بازآفرينى استبداد و فساد/ جمشید قراچه داغی
ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد
بيانيهء مشترک دو حزب دربارهء راهکار جلوگيری از بازتوليد استبداد

گیتی‌مداری شماره پنج

…اينک آغازگاهان نهضت سکولار دموکراسی ايران!/ اسماعيل نوری علا
بيانيهء جنبش سکولار دموکراسی ايران پیرامون خیزش دی ماه
خیزش ۹۶ نقطه عطف جنبش ضد اسلامگرایی/ سام قندچی
در نهایت در تهران است که سرنوشت قطعی مبارزات روشن می شود/ گفت و گو با عطا هودشتیان
بازتاب خیزش دی ماه در برخی روزنامه های آلمانی زبان/ م. رضایی-تازیک
گزیده ای از رسانه‌های فنلاند به اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ایران/ محسن ذاکری
بازتاب خیزش دی ماه در جراید عربی زبان/ قربان علی حسین نژاد
بازتاب خیزش دی ماه مردم در پاره ای از مطبوعات هلند/ منوچهر یزدیان
خیزش دی ماه نشان داد که مردم نه حکومت دیکتاتوری با طبقه و یا بی طبقه را می خواهند و نه حکومت دینی/ گفت و گو با عباس دانشور

گیتی‌مداری شماره چهار

تکنولوژی بازجستن روزگار وصل/ اسماعیل نوری‌علا
تبعید پیش از هرچیز یک احساس درونی توام با آگاهی است/ ناصر کاخ‌ساز
تبعيدی در تبعيدگاه اش نيز به دگرانديشی و مخالف تاش ادامه می‌دهد/ نقره‌کار
سفارشم به نسل جدید ایران این است که مطلقا دچار مدار جاذبۀ یک اندیشه یا فرد یا رهبر و شخصیت نشوند/ علی حسین‌نژاد
چرا اغلب جوانان در اپوزیسیون خارج کشور حضور ندارند؟/ پگاه امینی
دزد سوم!/ اسماعیل نوری‌علا
نقشِ تبعیدی‌ها در شکل گیریِ گفتمانِ انقلابِ مشروطه/ م. رضایی-تازیک

گیتی‌مداری شماره سه

تعریف اپوزیسیون، و اپوزیسیون جمهوری اسلامی/ شکوه میرزادگی
اپوزيسيون و مأموريت ساختن آلترناتيو/ اسماعيل نوری علا
کن فیکون مارکسیستیِ ایران/ سام قندچی
جبههء متحد اپوزیسیون انحلال طلب؛ توهم، آرزو یا امری شدنی؟/ منوچهر یزدیان
نابسامانی «علوم انسانی » در اپوزیسیون برونمرز ایران/ محسن ذاکری
نگاهی به زندگی و اندیشه های احمد کسروی / م. رضایی-تازیک

گیتی‌مداری شماره دو

در چند و چون عوامل پيدايش آلترناتيو /اسماعيل نوری علا
آلترناتیو؛ اتحادی در پاسخ به تاریخ/محسن ذاکری
تجربهء آلترناتیوسازی در کشورهای الجزایر، مکزیک، روسیه و کوبا/سهراب کمانچی
اندیشه های یک سکولار دمکرات/چکیده ی گفتگوی تلویزیون میهن با مراد عزیزی
«زن » در اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده/م. رضایی تازیک

گیتی‌مداری شماره یک

آينده ای که بايد آگاهانه ساخته شود / اسماعيل نوری علا 
حل معضل استبداد نقطهء اصلی حرکت مشترک ما است/ منوچهر یزدیان
سه مطلب شوخی – جدی دربارهء سکولاريسم / از: ف.م. سخن
«ملت ایران » آلترناتیو «اُمت اسلام »/ منوچهر یزدیان
آشنائی با آباء سکولار دموکراسی ايران/م.رضائی تازیک

همراهان و همکاران سکولار دموکراسی

خبرگاه. خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
جنبش سکولار دموکراسی ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران
حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات
حزب مشروطه ایران (لیبرال‌دموکرات)
ایرانسکوپ
لوگوی سازمان شیر و خورشید ایران
سازمان شیر و خورشید ایران
انجمن سکولار دموکرات‌های هانوفر
انجمن سکولار دموکرات‌های هانوفر