حزب سکولار دموکرات ایرانیان ISDParty

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

حاکمیت ملت

سکولار دموکراسی در قانون اساسی

کار، توسعه و رفاه اجتماعی

گیتی‌مداری شماره ده

گفتگو با مهندس جمشید قراجه داغی

پیشگفتار 
تفکرسیستمی، فرهنگ و جامعهٔ ایران
شرح یک زندگی

گیتی‌مداری شماره نهم

آرمان‌های انقلاب مشروطه
مفاهیم جدید در مشروطه
چند چهره در یاد ماندنی
مشروطه و مشروعه
نوشتاری از منوچهر یزدیان در خبرگاه

گیتی‌مداری شماره هشت

گفتگو با دکتر جال ایجادی
چپ، فلسفه، جامعه‌شناسی، سکولاریسم، اسلام سیاسی، چالش‌های قومی، محیط زیست، تکنولوژی، زبان فارسی و …

گیتی‌مداری شماره هفت

گزارشی از گردش کار در حزب سکولار دموکرات ایرانیان
شورای مرکزی حزب
دفاتر حزب
نشریه گیتی مداری
وب سایت خبرگاه
تلویزیون حزب سکولار دموکرات ایرانیان
روند پذیرش عضویت در حزب
از سکولاریسم تا سکولار دموکراسی
گفتگوی اختصاصی با دکتر اسماعیل نوری علا
ده مقاله از ده سال

گیتی‌مداری شماره شش

چند ملاحظه در مورد استبداد/ اسماعیل نوری علا
چرا ج.ا.ا. نظامی تامگرا است!/ پرویز دستمالچی
گذار از استبداد/ عطا هودشتیان
بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم/ سام قندچی
ایران آینده و مردم سالاری/ کوروش زعیم
نظم پنهان و ثانوى؛ عامل بازآفرینى استبداد و فساد/ جمشید قراچه داغی
میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد
بیانیهء مشترک دو حزب دربارهء راهکار جلوگیری از بازتولید استبداد

گیتی‌مداری شماره پنج

…اینک آغازگاهان نهضت سکولار دموکراسی ایران!/ اسماعیل نوری علا
بیانیهء جنبش سکولار دموکراسی ایران پیرامون خیزش دی ماه
خیزش ۹۶ نقطه عطف جنبش ضد اسلامگرایی/ سام قندچی
در نهایت در تهران است که سرنوشت قطعی مبارزات روشن می شود/ گفت و گو با عطا هودشتیان
بازتاب خیزش دی ماه در برخی روزنامه های آلمانی زبان/ م. رضایی-تازیک
گزیده ای از رسانه‌های فنلاند به اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ایران/ محسن ذاکری
بازتاب خیزش دی ماه در جراید عربی زبان/ قربان علی حسین نژاد
بازتاب خیزش دی ماه مردم در پاره ای از مطبوعات هلند/ منوچهر یزدیان
خیزش دی ماه نشان داد که مردم نه حکومت دیکتاتوری با طبقه و یا بی طبقه را می خواهند و نه حکومت دینی/ گفت و گو با عباس دانشور

گیتی‌مداری شماره چهار

تکنولوژی بازجستن روزگار وصل/ اسماعیل نوری‌علا
تبعید پیش از هرچیز یک احساس درونی توام با آگاهی است/ ناصر کاخ‌ساز
تبعیدی در تبعیدگاه اش نیز به دگراندیشی و مخالف تاش ادامه می‌دهد/ نقره‌کار
سفارشم به نسل جدید ایران این است که مطلقا دچار مدار جاذبۀ یک اندیشه یا فرد یا رهبر و شخصیت نشوند/ علی حسین‌نژاد
چرا اغلب جوانان در اپوزیسیون خارج کشور حضور ندارند؟/ پگاه امینی
دزد سوم!/ اسماعیل نوری‌علا
نقشِ تبعیدی‌ها در شکل گیریِ گفتمانِ انقلابِ مشروطه/ م. رضایی-تازیک

گیتی‌مداری شماره سه

تعریف اپوزیسیون، و اپوزیسیون جمهوری اسلامی/ شکوه میرزادگی
اپوزیسیون و مأموریت ساختن آلترناتیو/ اسماعیل نوری علا
کن فیکون مارکسیستیِ ایران/ سام قندچی
جبههء متحد اپوزیسیون انحلال طلب؛ توهم، آرزو یا امری شدنی؟/ منوچهر یزدیان
نابسامانی «علوم انسانی » در اپوزیسیون برونمرز ایران/ محسن ذاکری
نگاهی به زندگی و اندیشه های احمد کسروی / م. رضایی-تازیک

گیتی‌مداری شماره دو

در چند و چون عوامل پیدایش آلترناتیو /اسماعیل نوری علا
آلترناتیو؛ اتحادی در پاسخ به تاریخ/محسن ذاکری
تجربهء آلترناتیوسازی در کشورهای الجزایر، مکزیک، روسیه و کوبا/سهراب کمانچی
اندیشه های یک سکولار دمکرات/چکیده ی گفتگوی تلویزیون میهن با مراد عزیزی
«زن » در اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده/م. رضایی تازیک

گیتی‌مداری شماره یک

آینده ای که باید آگاهانه ساخته شود / اسماعیل نوری علا 
حل معضل استبداد نقطهء اصلی حرکت مشترک ما است/ منوچهر یزدیان
سه مطلب شوخی – جدی دربارهء سکولاریسم / از: ف.م. سخن
«ملت ایران » آلترناتیو «اُمت اسلام »/ منوچهر یزدیان
آشنائی با آباء سکولار دموکراسی ایران/م.رضائی تازیک

همراهان و همکاران سکولار دموکراسی

شورای مدیریت گذار
جنبش سکولار دموکراسی ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران
لوگوی سازمان شیر و خورشید ایران
سازمان شیر و خورشید ایران
خبرگاه. خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
ایرانسکوپ