فهرست بستن

درس هائی امیدوار کننده از رویدادهای اندوهبار آبان ماه ٩٨

بیانیه دو حزب مشروطه ایران و سکولار دموکرات ایرانیان

بیانیه مشترک
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و حزب سکولار دمکرات ایرانیان

هم میهنان گرامیِ درون و بیرون از کشور،

از دل آن دوری ناخواسته ای، که ما را فرسنگ ها از خاکی که از ژرفای دل دوست می داریم جدا انداخته است، به همهء آنانی که رودرروی  رژیم اسلامی خونریز و هنوز چیره بر کشورمان بپاخاسته اند، درود می فرستیم. یاد پاک آن گرامیان «جاویدنام» را که در آبان ماه امسال برای برانداختن این دشمنان راستین و تاریخی ایران به خیابان آمدند و سینه های جوان شان را گلوله های ستم خویان پراشیده کرد، پاس می داریم.

این روزها دیده می شود، که برخی خردگریزان و بداندیشان، فرجام خیزش آبان ماه و بزرگداشت چهلم جان باختگانش را کاری بی ارزش می نامند، و باز در بوق های ورشکسته  می دمند که دیدید از این شورش هم برآیندی بدست نیامد؟ ما را، که پیوسته در انجام آن خویشکاری بزرگ میهنی برای نابودی این رژیم زندگی سوز می کوشیم، سودا زدگان واقعیت گریز می خوانند، گویا که «واقعیت»پذیری برای آنان چشم براه ماندن نابودی فرجامین ایران می باشد. ما به آیندهء آزاد و کامیاب کشورمان باورمندیم، و هر گام در این راهپیمائی پرشکوه را گامی استوار بسوی آن آینده برمی شماریم. ما بر این باوریم که:

١ ) روند بی آبرو کردن این « ستم سالاری» برخاسته از یک انقلاب کور و ایدئولوژیک، کار کوته زمان نیست و باید سال ها کوشنده بود تا حقانیت دروغین آن فروشکند، و برآیند یک « اوباش سالاری» اسلامی را مردمان با پوست و گوشت و استخوان خود برآزمایند. در این فرایند اکنون دشمنیِ رژیمیان با مردم بجان آمدهء ایران یکسره آشکار گشته، و جهانیان می بینند که دیگر هیچ پیوندی میان فرمانروایان و ملت گروگان گرفته ایران وجود ندارد. این دستاورد گرانبها را جوانان دلاور و ایران دوست و آگاه گشته ایران، با هزینه بسیار به ما ارزانی داشتند. در پی این کوشش و جان فشانی آینده ساز بوده که اکنون شهرهای درون و بیرون کشور گواه بر همکاری و همدلی شگرف ایرانیان اند، که سرسختانه بر آزادسازی کشورشان و پایان دادن به این شب سیاه چهل ساله می کوشند. ما این همه خودگذشتگی را ارج می گذاریم و باور داریم که این کوشش گرانبها در تاریخ ایران نامی بلند و ماندگار از خود بجای خواهد گذاشت.

٢) اکنون، پس از سال ها افشاگری و روشنگری، که زندگی های بسیاری به پای آن ریخته شد، و کوشش برای برنهادن گفتمانی رهگشا که پدید آورندهء فردای درخشان ایران باشد، جوانان ما توانسته اند فرایند ویران ساز این اوباش سالاری را به آماجگاه فرجامین انحلال و براندازی برسانند. جوانان ما، اکنون از همهء شعارهای دروغین و اسلام زده رها گشته و آینده ایران را با فریادهای استوار و منطقی خویش فرا می خوانند.

٣) پس بگذارید تا در چهلمین روز بخون در غلطیدن جوانی از میان جوانان مان، آرامگاه شان را نیروهای دشمن تصرف کنند و راه را بر آنان که جگرگوشه خویش را از دست داده اند ببندند. این ستم باورنکردنی و اهریمن خوی میخی است بر تابوت این رژیم ایرانی کش. بگذارید این بیگانگان، از ترس جوانان ایران، زره پوشیده و تفنگ کشیده به تصرف گورستان ها برخیزند؛ چرا که این جوانان طعم ترس را به گردانندگان رژیم چشانده و نقاب دلسوزی را از چهرهء دیوآسا شان برداشته اند.

باری، بر بنیاد این نگاه و دریافت است که دو حزب ما، دست  در  دست هم داده، به ملت بزرگ ایران مژده می دهیم که رزمندگان بزرگوار ما، این جوانان سرسخت و پاکدل، تاریخ نکبت بار ستم سالاری کنونی را به صفحات پایانین رسانده اند و دیگر چندان دور نیست که آخرین اقدام، که همانا برافراشتن آلترناتیو دموکرات و سکولار باشد، از افق تلاش شان طلوع کرده و یک رهبری سازمان یافته آن کار را بسر رساند.

ما بر این باوریم که نیروهای بازدارنده، یک  به  یک از سر راه ملت ایران برداشته شده اند، و اینک فرصتی است تا همگی واپسین مرحله براندازی این رژیم را با دل هائی پر امید و استوار آغاز کنیم. در این راه ما هم امیدواریم که بخت برداشتن گامی سازنده و کار آمد را داشته و از بوتهء آزمایش تاریخ، در راه آزادی و کامیابی ایران سرفراز بیرون آئیم.

دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان : منوچهر یزدیان
دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) : هایده توکلی
٩ دی ماه ١٣٩٨ – ٣۰ دسامبر ٢۰١٩

حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *