فهرست بستن

چهارمین کنگرهٔ حزب سکولار دموکرات ایرانیان برگزار شد

کنگرهٔ چهارم حزب سکولار دموکرات ایرانیان در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ جهانی برابر با ۲۲ مهر ۱۳۹۸خورشیدی رأس ساعت پنجِ پس از نیمروز(۱۷:۰۰) به هنگام اروپایِ مرکزی در تالارِ دیجیتالی اپلیکیشن زووم با حضور اعضای رسمی این حزب، کار خود را با پخش سرود “ای ایران” آغاز کرد و پس از پنج ساعت و بیست دقیقه و انجام کامل ۱۷ بخشِ دستورجلسه‌ٔ از پیش نوشته شدهٔ آن، در ساعت ده و بیست دقیقه شبِ اروپایِ مرکزی، با پخش مجدد سرود “ای ایران” به کار خود پایان داد. 

انتخاب رئیس و منشی‌‌های کنگره

در آغاز، دکتر اسماعیل نوری‌علا که بر پایه مادهٔ ۲۴ بنیادنامهٔ حزب، توسط «کمیسیون برگزاری کنگره» از پیش بعنوان رئیس سنی کنگرهٔ چهارم تعیین شده بودند، کنگره را افتتاح کردند. سپس هموندان حزب در روندی دموکراتیک دکتر نوری‌علا را بعنوان رئیس کنگره انتخاب کردند و ایشان آقایان شمس‌الدین دارابی و محمود ابطحی را بعنوان منشی‌های کنگره پیشنهاد کردند که پس از پذیرش جایگاه منشی توسط این دو شخص، هموندان نیز موافقت خود را اعلام کردند. پیش از ورود به مرحله بعد، دکتر نوری‌علا به نمایندگی از همهٔ اعضای حزب از آقای منوچهر یزدیان، دبیرکل دورهٔ سوم، برای زحماتی که در طول یک سال گذشته برای حزب کشیده‌اند و در انجام وظایف دبیرکلی خود به بهترین شکل عمل کرده و موجبات رضایت هموندان را فراهم کرده‌اند، سپاسگزاری کردند. 

انتخاب دبیرکل و اعضای شورا مرکزی حزب

به دنبال استقرار رئیس و منشی‌های کنگره، رای‌گیری برای انتخاب دبیرکل حزب انجام شد و طی آن آقای منوچهر یزدیان به اتفاق آرا توسط هموندان حزب برای دورهٔ یک ساله چهارم به دبیرکلی حزب برگزیده شدند. سپس ایشان بر اساس مادهٔ ۲۷ بنیادنامهٔ حزب، آقای میلاد آقایی را به سمت جانشین دبیرکل منصوب کردند. در ادامه، برای انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب رای‌گیری شد و ۷ نفر از هموندان که نام آنان در زیر آمده است به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر دیگر بعنوان اعضای علی‌البدل شورای مرکزی برگزیده شدند (نام‌ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شده‌اند):

فرشید آقازاده، محمود ابطحی، پگاه امینی، امیر جوان‌پیکر، شمس‌الدین دارابی، شهرام عباس‌پور، مقداد عسکریان، سپیده قیاسوند، نسترن نیکی علیی

بررسی و تصویب اسناد پایه‌ای حزب

در مرحلهٔ بعد، بررسی اسنادی که طی ماه‌های گذشته توسط «کمیسیون برگزاری کنگره» مورد بازاندیشی و تدقیق قرار گرفته بودند و بر پایهٔ روند تعریف شده در فصل سوم بنیادنامهٔ حزب، به پیوست دستورجلسهٔ مصوبِ شورای مرکزی، توسط رئیس آن شورا به همراه  پرسش‌ها، انتقادها و پیشنهادهای هموندان از پیش در اختیار همه قرار گرفته بودند، آغاز شد. به این ترتیب اسنادی که پیش‌تر در نشست‌هایِ درون حزبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بودند برای رسیدگی و اعمال انتقادها و پیشنهادهای هموندان مورد بازخوانی نهایی قرار گرفته و یک به یک به رای گذاشته شدند. اسنادی که رو به آینده دارند و در کنگرهٔ چهارم پس از اعمال نظر‌های هموندان بر پایهٔ پرنسیب‌های سکولار دموکراسی به تصویب رسیدند، عبارتند از: مرام‌نامهٔ حزب، بنیادنامه حزب و راهنمای حزب در سال پیش رو. همچنین دو سند که به گذشته می‌پردازد، یکی گزارش مالی حزب که از سپتامبر ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ را پوشش می‌دهد و دیگری کار کرد حزب در دوره‌ٔ گذشته (۲۱ سپتامبر۲۰۱۸ – ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹) است که به تصویب رسیدند.

در پایان، دکتر نوری‌علا، در راه آزادسازی ملت ایران از استبداد و مستقر کردن حکومت سکولار دموکرات در ایران، برای هموندان حزب سکولار دموکرات ایرانیان‌، صبر و توان آرزو کردند.

پاینده ایران و ایرانی

۲۳ مهر ۱۳۹۸ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *