فهرست بستن

پیامی به سیاستمداران و مهتران جهان سکولار دموکرات

IRAN COALITION

از جانب دو حزب
مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سکولار دموکرات ایرانیان

خانم ها و آقایان گرامی
رؤسای گرامی جمهور،
نخست وزیران کارآزموده،
نمایندگان سرافراز ملت ها در پارلمان ها
و شخصیت های هشیار حزبی، سندیکایی و رسانه ای

          بعنوان بخش ایرانی هوادار ارزش ها و بنیادهای نظریهء « سکولار دموکراسی»، که حکومت های کشورهای شما بیش از ٣٠٠ سال است که بر همان بنیاد ساخته و پرداخته شده اند، با سرآمد گرامداشت سخن را رو به شما داشته و نگاه تان را به نکات زیر جلب می کنیم:

          ۱. ملت ایران ١١٠ سال پیش، با نخستین انقلاب  دموکراتیک اش در قاره آسیا، بر آن شد تا حکومتی نوین، امروزی، پیشرفت خواه، دموکرات و نیز بویژه سکولار را در کشور خود بیآفریند. از آن پس نیز باورمندان به چنین حکومتی همواره درگیر مبارزه با مخالفان واپس گرا و دشمن تمدن غربی، مذهب مدار، ایدئولوژی زده و استبدادی بوده اند.

          ۲. شوربختانه شرایط درونی و سیاست های باخترزمین در ۴٠ سال پیش، در فرایند انقلاب ملت ایران در گذار سال ١٩٧٨، نیروهای واپس گرای مذهبی را فرادستی بخشیده که به پیدایش نخستین حکومت مذهبی - استبدادی در آن کشور فرجامید؛ و ایران و جهان را دچار رویداد شوم بقدرت رسیدن تروریست های فناتیک کرد.

          ۳. در چهار دههء گذشته، که همگام با ورود بی بازگشت جهان به روزگار انقلاب ارتباطات و روند جهانی شدن بوده است، ملت ایران بگونه ء آشکار و تجربی بر آسیب های حکومت مذهبی - ایدئولوژیک - استبدادی سراسر هشیار گشته و از دیگرسوی پیامدهای نیک حکومت سکولار دموکرات را در کشورهای شما دیده و به آن دل نهاده است.

          ۴. در عین حال، ملت ایران دریافته است که استقلال اش لزوما به معنی بیگانه هراسی و ناسیونالیسم منفی و بستن درهای کشور به روی دیگرانی، که مورد خشم و دشمنی حکومت کنونی اسلامی هستند نیست؛ و نیز پی برده است که دگرسازی و دگرشَوی بنیادی بدون پشتیبانی دیگر کشورهای کامیاب و سکولار دموکرات نمی تواند در ایران روی دهد و ریشه دواند.

          ۵. ملت ایران کشورهای پیشرفته جهان را هواخواه گسترش این نظریه و پشتیبان تلاش ملت های دیکتاتوری زده می بیند و می داند، و از اینرو چشمداشت آن دارد، که تلاش اش برای منحل ساختن حکومتی مذهبی - ایدئولوژیک در ایران نیز از سوی آنان همراهی و پشتیبانی شود.

          ۶. بنابراین، اکنون تاریخ وظیفه ای آشکار را به شما برنهاده است: شما نمی شایست و نمی بایست چنین ملت آزاده و همزمان درد کشیده ای را زیر چیرگی حکومتی مذهبی - ایدئولوژیک نگاه داشته و یا جایگزینی به همان اندازه مذهبی - ایدئولوژیک را، در راستای جانشین پروری برای حکومت کنونی، نیرو بخشید.

          ۷. از دیدگاه منافع ملی کشورهای شما نیز می توان به آسانی دید که ایران با گرایش های سکولار دموکرات و پیشرفت کام ملت اش، اگر که از حکومتی درخور آن گرایش برخوردار گردد، هموندی سازنده و کارآمد در اردوگاه جهان متمدن خواهد بود و منافع اش با منافع کشورهای شما به ژرفی گره خواهد خورد.

          ۸. پس چه هوده ء شما و چه هوده ء مردم ایران آن است که در گزینش آن نیروئی، که برای فردای ایران نیاز است پشتیبانی و یاری شود، هشیار بوده و همراهان راستین خویش را بشناسید و نه آنکه با برگزیدن آنگونه همراهانی، که روزگار تیره ملت ایران را تیره تر می توانند کرد، جهان را به درد و آسیب نوین دچار نسازید.

          ۹. دنیای سده ء بیست و یکم، اکنون از قرن پیشروی حکومت های ایدئولوژیک - مذهبی دور گشته و انقلاب ارتباطات جدایی های ذهنی میان ملت ها را کمرنگ ساخته است. در این هنگامِ سرنوشت ساز به دست خود از ملتی، که به پشتیبانی شما برای رسیدن به حکومتی سکولار دموکرات و از باختر زمین الگویافته نیاز دارد، مردمی فراتر آسیب دیده و در بستر تمدن جهانی ناسازگار و ناهمگین نسازید. ملت ایران در همه زمینه ها، چه دانش و صنعت و چه فرهنگ و هنر بسیار پرتوان است؛ کژروی ایران پیامدهای ژرف و سهمگین برای همه جهان می تواند داشت.

          ۱۰. این روزها برخی از پیرامونیان دولمتمردان باخترزمین، بویژه در امریکا، از این سخن می گویند که یک سازمان مذهبی، که زمانی در فهرست سازمان های تروریستی جای داشت، و در پرونده اش کشتن شهروندان ایرانی و آمریکائی نمایان است، می تواند آلترناتیو و جانشین حکومت کنونی چیره بر ایران باشد. ما در پاسخ این شخصیت ها، که با این سخن نابخردانه بشدت از محبوبیت دولتمردی همچون آقای دانلد ترامپ نزد ایرانیان می کاهند، از یک ضرب المثل ایرانی یاری می گیریم و چشمداشت مان را از دوستان اینگونه شخصیت ها بیان می کنیم: «آقایان! اگر نمی توان امیدی به یاری شما داشت؛ لااقل آسیب فراتر نرسانید!»

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
حزب سکولار دموکرات ایرانیان

شانزدهم امرداد ۱۳۹۸
https://www.irancoalition.com

English version
پیوند به نسخه انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *