فهرست بستن

بازی خطرناک مذاکره با حکومت اسلامی

اعلامیه مشترک حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

بازی خطرناک مذا

هم میهنان گرامی،

          اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر این که، با پادرمیانی یک بنیاد نروژی، چند حزب و گروه که از واژه “کردستان” در نام خود یاد می برند، قرار است با رژیم اسلامی به گفتگو نشسته و در صورت امکان به توافقاتی برسند.

          نروژی ها، که در میانجیگری برای گشایش ستیزهای جغرافیائی - قومیتی با حکومت ها، پیشینه دارند، این معاملات را نه برای تبادل زندانی و یا کنشی انساندوستانه، بلکه به خواست رسیدن به توافق هایی سرنوشت ساز، انجام می دهند. از سوی دیگر، به برآورد ما قصد اقلیم کردستان عراق، و بویژه گروه طالبانی که روابط حسنه ای با حکومت اسلامی و سپاه قدس قاسم سلیمانی دارد، می تواند نیروی پشت این اقدام نروژی ها باشد.

          حکومت اسلامی چیره بر ایران، که امروز در شرایط بسیار وخیمی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی بسر می برد، در سودای آن است که به بهای بخشیدن امتیازاتی، هر چه زودتر از سطح فشار بر خویش بکاهد. البته اینجا در برآورد کنش هرگونه مذاکره با رژیمی که چهار دهه تروریسم حکومتی و لگام گسیخته را رهبری کرده است، و از جمله رهبران همین سازمان ها را، که گاه در هنگام خود مذاکره به قتل رسانده است، نیاز به توضیح فراتر نیست.

          اینکه پاره ای از این گروه ها – که از واژه کردستان بهره می برند – همواره آمادهء گقتگو با “صاحبان قدرت” بوده اند موضوع تازه ای نیست. مثلاً، ملا مصطفی بارزانی برای استقلال و یا اقلیمی کردن کردستان عراق هیچگاه از انجام هیچگونه گفتگوئی خودداری نکرد. در واقع اهداف آشکار و پنهان این گروه های سیاسی هستند که مواضع و پرنسیپ های آنها را تعیین می کنند. در این رابطه گروه های با پسوند “کردستان” تاکنون ادامه دهندهء راه ملا مصطفی بارزانی بوده و هستند. هدف آنها استقلال و یا اقلیمی کردن استان های غربی ایران، زیر نام جعلی “روژهلات” بوده است. در عین حال فرایند تاکنونی رویدادها چنین می نماید، که بهره برداری از واژهء “ایران” شوربختانه بیشتر یک بیان مصلحتی  است تا یک باور ژرف و ریشه مند.

در این راستا، به برآورد ما، محکوم کردنِ واکنش وار مذاکره این سازمان ها با حکومت اسلامی چیره بر ایران، از جانب احزاب سراسری، به خودی خود کارگشا و روشنگرانه نیست. مهمتر از خود محکوم کردن، شفاف نمودن و بخشبندی درست لایه های اپوزیسیون حکومت اسلامی و گرفتن موضع درست در برابر گروه های بلاتکلیف است.

          حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از همه سازمان های سیاسی، که خود را سخنگوی قومیت ها می شمارند، خواستار آنند که خود را براستی ایرانی دانسته و به جنبش سراسری و آزادیخواهانهء ملت ایران پیوسته و آبادی مناطق مختلف ایران و آزادی ساکنان آنها را تنها در بستر آبادی و آزادی سراسر کشور یکپارچه و ملت یگانه ء ایران بجویند.

هایده توکلی – دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

منوچهر یزدیان – دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *