فهرست بستن

بیانیه مشترک دو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران درباره راهکار جلوگیری از بازتولید استبداد

هموطنان ارجمند

          اگر موضع گیری های کلان احزاب را بر اساس تاریخ مطرح شدن شان در نظر بگیریم، حزب مشروطهء ایران (لیبرال دموکرات) از نخستین روز تشکیل خویش در دو دههء پیش، با اعتقاد به ارزش تاریخی نظام پادشاهی پارلمانی برای کشورمان، بر این عقیده بوده است که نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظرش بهیچ روی بازگشت به سلطنت پیش از انقلاب مشروطه نبوده بلکه نظامی است که می تواند از آنچه موجب کمرنگ شدن مفاد دموکراتیک نظام پارلمانی برخاسته از انقلاب مشروطه شده بود دوری کرده و دموکراسی آرزوئی ملت ایران را با خود به ارمغان آورد.

          در نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظر این حزب، پادشاه نماد استقلال و یکپارچگی کشور است و، فراسوی مدیریت روزمرهء امور کشور، بعنوان مقامی غیر مسئول، متضمن استمرار ماهیت کهن ایرانیت است و عدم دخالت او در ادارهء امور کشور برای ملت ایران مقامی محترم و سرفراز را در صحنه های حضور بین المللی کشور بوجود می آورد. به باور حزب مشروطه ایران، در چنین نظامی مسئولیت تصمیم گیری و ادارهء کشور بر عهدهء نخست وزیر یا صدراعظم و مسئولان قوای سه گانهء کشور است که بر اساس قانون اساسی برخاسته از حاکمیت ملت انجام وظیفه می کنند.

          خوشبختانه، شاهزاده رضا پهلوی نیز، که نامزد حزب مشروطه ایران برای قرار گرفتن در رأس نظام پادشاهی پارلمانی است، همواره بر نمادین و غیرمسئول بودن این مقام تأکید نموده و حتی تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند اگرچه نظام مورد نظر ایشان پادشاهی پارلمانی است اما اگر ملت ایران به یک جمهوری پارلمانی و دموکرات رأی دهد ایشان به 80 در صد از آرزوهای خود رسیده اند. بدین سان این تنها نامزد پادشاهی پارلمانی ایران نیز بر اصل حاکمیت ملی و مسئول بودن متصدیان قوای سه گانه و نمادین بودن مقام پادشاهی تأکید می کنند و همهء این مطالب در گفتگوی اخیر ایشان در صدای امریکا نیز منعکس شده است.

          حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز که در پی مبارزات ده سالهء اخیر جنبش سکولار دموکراسی ایران در صحنهء اپوزیسیون بعنوان حزبی جمهوریخواه شکل گرفته، از ابتدای کار، باورمندی به چند اصل را زمینهء موضع گیری های خود قرار داده است. نخستین اصل مورد نظر این حزب قائل بودن به اولویت «جمهوریت» بر «جمهوری» است. منظور از این اصل آن که یک ساختار دموکراتیک در هر نظام کشوری بر اصل حاکمیت ملی و مالکیت جمهور مردم بر کشور استوار است و اگر چنین ساختاری در قانون اساسی تضمین شود، این حزب به آرمان های کلان خود رسیده است.

          در این میان و اخیراً، «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران»، که مجتمعی از افراد و نه احزاب است، فرمولی را تحت نام «میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد» عرضه داشته که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته و مجموعه ای از نظرات مشترک فوق را بصورت سه پیشنهاد زیر برای تضمین ممانعت از استقرار استبداد در کشور مطرح کرده است:

         ۱. کشور باستانی ایران، بر بنیاد ارزش های تاریخی خود، جزو کشورهائی است که یک نظام دو ریاستی برای آن مناسب است، نظامی که در اکثر کشورهای دموکرات دنیا – چه بصورت پادشاهی و چه بصورت جمهوری – برقرار است. هم کشورهای پادشاهی اروپا و ژاپن و هم کشورهای جمهوری دموکرات دنیا، همچون هند و آلمان، دارای همین گونه «رژیم دو ریاستی» هستند که در آن ریاست نمادین و ریاست اجرائی در کنار هم حضور داشته و وظایف مختلف اما مکملی را بر عهده دارند. به همین دلیل پیشنهاد می شود که ایران آزاد آینده نیز دارای یک رژیم دو ریاستی باشد که در آن «رئیس اجرائی کشور»، در مقام نخست وزیر (همچون هند) یا صدراعظم (همچون آلمان)، مسئول اداره امور جاری کشور است و «رئیس نمادین»، چه در مقام پادشاهی (همچون سوئد) و چه در منصب ریاست جمهوری (همچون اسلواکی) وظیفه ای غیراجرائی را بر عهده دارد.

          ۲. نیز پیشنهاد شده است که، پس از فروپاشی حکومت اسلامی در ایران، دو رفراندم مجزا از هم برگزار شود. نخستین رفراندوم مربوط به تصویب قانون اساسی ساخته شده بر بنیاد حاکمیت ملی و دموکراسی سکولار خواهد بود که در آن به وجود یک نظام دو ریاستی اشاره می شود اما از ذکر اینکه نام مقام ریاست نمادین و چگونگی کارکرد آن چه خواهد بود خودداری می گردد. سپس، رفراندوم دوم، تکلیف این موضوع را که ریاست نمادین مملکت «پادشاه» یا «رئیس جمهور» خوانده شود روشن می سازد.

          ۳. همچنین پیشنهاد شده است که در قانون اساسی جدید به تصویب هیچ «متممی» اجازه داده نشود که بتواند اصول سکولار، دموکرات و دو ریاستی قانون اساسی را ملغی سازد.

          از نظر احزاب امضاء کنندهء این بیانیه، این پیشنهادات با کلیهء اصول و مواضع همیشگی این احزاب انطبابق داشته و، در نتیجه، با پشتیبانی کامل از این پیشنهادات، بر این باورند که اینگونه راهکارها می توانند زمینه را برای ائتلاف نیروهای دموکراسی خواه ایران، در راستای مبارزه برای برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ایران بصورتی مناسب و کارآمد آماده سازند.

          از طرف حزب مشروطه ایران – خسرو بیت اللهی (دبیر کل حزب)

          از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان – اسماعیل نوری علا (دبیر کل حزب)

۱ Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *