فهرست بستن

سند اعلام موجودیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان

بنام آبادی کشور بزرگ ایران و آزادی، رفاه و سرفرازی ایرانیان

 امضاء کنندگان سند حاضر، الهام گرفته از «پیمان نامهء عصر نو» و جنبش سکولار دمکراسىِ برآمده از آن، همچنین با تکیه بر تجربه های به دست آمده، و پدنبال شرکت در سه کنگرهء سکولار دموکرات های ایران، بدین نتیجه رسیده اند که سکولار دموکرات های منفرد ایران، برای دستیابی به توان لازم در راستای شراکت مؤثر در روند ایجاد آلترناتیوی در برابر حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و سپس منسجم شدن در راستای مبارزات انتخاباتی آینده در ایران آزاد، چاره ای جز متشکل شدن ندارند و، هم برای امروز و هم برای آن فردا، باید دارای تشکیلات سیاسی خاص خود باشند و این تشکیلات پدیده ای جز یک حزب سیاسی نیست؛ اما حزبی که ناگزیر باید دارای عمری دو بخشی باشد، یکی در دوران غربت و تبعید که می توان آن را «دوران پیشگامی» دانست و یکی در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی که در آن انجام و اِعمال وظایف روشن یک حزب سیاسی ممکن می شود.

جمع ما، اکنون و بدین وسیله، با افتخار اعلام می کند که طی یک سال گذشته، با برگزاری بیش از پنجاه جلسه و 150 ساعت رایزنی و همفکری، توانسته است مرامنامه و بنیادنامهء چنان تشکیلاتی را تدوین کرده و آنها را در سایت مخصوص این حزب، که از امروز، در سرآغاز کار کنگرهء چهارم سکولار دموکرات های ایران، کار خود را آغاز می کند، در اختیار هموطنان علاقمند بگذارد.

این اسناد، که در کنگره های آیندهء حزب تکمیل خواهند شد، با ارائهء نقطه نظرهائی سکولار دموکرات در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه را برای آغاز عضوگیری و فعالیت حزب در راستای شراکت در روند آلترناتیو سازی فراهم می آورند. و آنگاه، در آن زمان که فرصت تاریخی و گریزناپذیر فروپاشی حکومت اسلامی از راه می رسد و در پی آن همهء ملزومات برای فعالیت رسمی احزاب و سازمان های سیاسی ممکن می شود، سبب ساز آن می گردند که این حزب نیز بتواند در مسیر شراکت در تدوین قانون اساسی سکولار دموکرات آیندهء ایران و نیز شراکت در مبارزه برای به دست گرفتن زمام مدیریت کشور از طریق انتخابات آزاد اقدام نماید.

جمع کوچک ما، بی آنکه در روزها و ماه ها و سال های آینده برای خود در قبال آنانی که از این پس به جمع پیشگامان  می پیوندند حق و امتیاز ویژه ای قائل باشد، از همهء هموطنانی که فکر می کنند در امروزِ مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر ایران و در فردایّ آزاد ایران وجود یک حزب منسجم سیاسی سکولار دموکرات می تواند تجلی گاه اندیشهء سکولار دموکراسی و نگهبان آن از گزند حملات تمامیت خواه باشد، دعوت می کند که در این مسیر سازندگی و آینده نگری، با مطالعهء مرامنامه و اساسنامهء «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» به این حزب بپیوندند و در راستای شراکت در ساختن یک ایران آزاد و آباد و سکولار دموکرات خدمت گذار وطن خود شوند.

درهای این تشکل  از امروز بروی همهء ایران دوستان سکولار دموکرات باز است و ما چشم براه یارانی هستیم که منافع ملت ایران را برتر از هر امری دانسته و برای بازسازی ایران سرفراز آینده آمادهء کنشگری سیاسی و سازنده باشند.

​با تشکر از همهء یارانی که در این راه ما را راهنمائی کرده و به ما مشورت داده اند، بخصوص دوستان گرامی آقایان شهرام آریان و مهدی مفخمی.

​ با شادباش مجدد برای برگزاری چهارمین کنگرهء سکولارهای دموکرات ایران ​ و با آرزوی هر چه مستحکم تر شدن صفوف نیروهاى سکولار دمکرات انحلال طلب ایران!  مؤسسان و اعضاء شورای موقت مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان تا تشکیل کنگرهء اول حزب مجید آژنگ، رضا اسماعیلی، حسن اعتمادی، محسن ذاکری، مهدی رضائی تازیک، مهین سلطانی، نسترن علیی، مریخ مرادی، اسماعیل نوری‌علا، احمد وحدانی، منوچهر یزدیان

٢٠ شهریور ١٣٩۵ – ١٠ سپتامبر ٢٠١۶، هامبورگ – آلمان