فهرست بستن

ماه: سپتامبر 2018

پیام «حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)» به «جنبش سکولار دمکراسى ایران» و «حزب سکولار دمکرات ایرانیان»

بر بنیاد این پیش زمینه امیدبخش، از چند ماه پیش دو حزب سکولاردمکرات ایرانیان و مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) وارد مرحله هم نظری و همکاری هدفمند شدند.…