فهرست بستن

نویسنده: Milad

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

اعلامیه

چهل سال است که سیل ویرانگر حکومت اسلامی به تخریب ایران نشسته است هموطنان ستمديدهء ما، بدینوسیله با ابراز همدردی با شما هموطنان آسیب دیده…