فهرست بستن
حزب سکولار دموکرات ایرانیان

اعلامیه

چهل سال است که سیل ویرانگر حکومت اسلامی به تخریب ایران نشسته است هموطنان ستمديدهء ما، بدینوسیله با ابراز همدردی با شما هموطنان آسیب دیده…